Erik Rud Petersen 1970

Erik Rud Petersen i 1970. Kørerne skal på græs og trækkes fra Ørby Hovedgade 15 til det nuværende Vestergade 4. I baggrunden ses Ørby Kirke. De Røde bygninger var Holmegård i Ørby, hvor der kun er stuehuset tilbage.